RAJA-RAJA JAWA KUNO

Kerajaan Keling di Jawa Timur
1. Prabhu Wasumurti 594-605
2. Prabhu Wasugeni 605-632
3. Prabhu Wasudewa 632-652
4. Prabhu Wasukawi 652-

Kerajaan Keling di Jawa Tengah
1. Prabhu Kirathasingha 632-648
2. Prabhu Kartikeyasingha sang mokteng Mahamerwacala 648-674
3. Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara (Dewi Shimha) 674-695
Kerajaan dibagi dua:

A. Kerajaan Bhumi Sambhara (Keling)
1. Rakryan Narayana Prabhu Iswarakesawalingga Jagatnata Bhuwanatala 695-742
2. Rakryan Dewasingha Prabhu Iswaralingga Jagatnata 742-760
3. Rakryan Limwana Prabhu Gajayanalingga Jagatnata 760-789
4. Dewi Satyadarmika (Uttejana!) menikah dengan Rakai Panangkaran

B. Kerajaan Bhumi Mataram (Medang)
1. Rani Dewi Parwati Tunggalpratiwi 695-709
2. Dewi Sannaha 709-716
3. Sang Bratasennawa (Sanna) 716-732
4. Prabhu Sanjaya Ksatrabhimaparakrama Yudhenipuna Bratasennawaputra (Rakai Medang Sang Ratu Sanjaya) 732-754
5. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Sangkara Tejahpurnapana Panangkarana 754-782

Wangsa Sailendra
a. Sri Maharaja Dharanindra Sang Prabhu Sri Wirawairimathana (raja daerah di Bhumisambara 755-782) 782-801
b. Sri Maharaja Samaratungga (Samaragrawira) 801-846
c. Pramodawardhani (Sri Kahulunan) menikah dengan Rakai Pikatan

6. Rakai Panunggalan Lingganagarottama (Prabhu Dyah Panunggalan Bhimaparakrama Linggaprawita Jawabhumandala) 782-800
7. Rakai Warak Dyah Watukura Lingganarottama Satyajayabhumi 800-819
8. Rakai Garung Dang Rakarayan Patapan Pu Palar 819-840
9. Rakai Pikatan Dyah Kamulyan Sang Prabhu Linggeswara Sakalabhumandala 840-856
10. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala (Sri Maharaja Kayuwangi Tunggalkawasa Sakalabhumi / Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sajanotsawatungga) 856-886
11. Sri Maharaja Gurunwangi Dyah Saladu & Rakai Gurunwangi Dyah Ranumanggala 886-890
12. Sri Maharaja Rakai Limus Dyah Dewendra 890-896
13. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang (Pu Tguh!) 896-898
14. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambhu (Sri Iswarakesawa Samarottungga) 898-910
15. Sri Maharaja Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya (Rakai Kalungwarak Pu Daksa) 910-919
16. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajjana Sanmattanuragatunggadewa 919-924
17. Sri Maharaja Rakai Pangkaja/Sumba Dyah Wawa Sri Wijayalokanamotungga 924-929
18. Sri Maharaja Rakai Hino Pu Sindok Sri Isanawikramadharmotunggadewa 929-947
19. Rani Sri Isanatunggawijaya & Sri Lokapala 947-960!
20. Sri Maharaja Makutawangsawardhana 960!-980!
21. Sri Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikramottunggadewa (Sang Apanji Wijayamertawardhana) 980!-1016
22. Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramotunggadewa 1019-1043
Kerajaan dibagi 2, Pangjalu dan Janggala.

Versi Prasasti Wanua Tengah III 830 S (1 Oktober 908)
1. Rahyangta ri Mdang (Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya)
2. Rahyangta i Hara
3. Rakai Panangkaran 7 Oktober 746- 1 April 784
4. Rakai Panaraban 1 April 784- 28 Maret 803
5. Rakai Warak Dyah Wanara 28 Maret 803- 5 Agustus 827
6. Dyah Gula (hanya 6 bulan) 5 Agustus 827- 24 Januari 828
7. Rakai Garung 24 Januari 828- 22 Februari 847
8. Rakai Pikatan Dyah Saladu 22 Februari 847- 27 Mei 855
9. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala 27 Mei 855- 5 Februari 885
10. Dyah Tagwas (hanya 8 bulan) 5 Februari - 27 September 885
11. Rakai Panumwangan Dyah Dewendra 27 September 885- 27 Januari 887
12. Rakai Gurunwangi Dyah Bhadra (hanya 1 bulan) 27 Januari - 24 Februari 887
13. Rakai Limus Dyah Dewindra 887-894
14. Rakai Wungkalhumalang Dyah Jbang 27 November 894-23 Mei 898
15. Rakai Watukura Dyah Balitung 23 Mei 898- ?

Kerajaan Janggala
1. Sri Maharaja Mapanji Garasakan 1041/3-1049
2. Sri Maharaja Sri Samarotsaha Karnnakeshana Ratnasangkha Kirttisingha Jayantaka Tunggadewa 1049-1059
3a. Sri Maharaja Garasakan (Raja Janggala-Pangjalu) 1049-1052
3b. Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ahyes Makoputadhanu Sri Ajnajabharitamawakana (Raja Janggala-Pangjalu) 1052-1059
4. Sri Maharaja Rake Hino Sri Kretapati 1059- ?

Kerajaan Pangjalu (Kadiri)
1. Sri Samarawijaya Dhanasuparnnawahana Tguh Uttunggadewa 1041/3-1049
2a.Sri Maharaja Jitendrakara Wuryyawiryya Parakrama Bhakta 1051 (Prasasti Mataji)
2b. Mapanji Alanjanung 1049-1052
3. Sang Jayawisesa Digjayasastraprabhu 1052-1102
4. Sri Maharaja Jayabhuwana Keshananantawikramottunggadewa 1102-1104
5. Sri Maharaja Jayawarsa Digjayasastraprabhu 1104-1115
6. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Parameswara Sakalabhuwana 1115-1117
7. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Bameswara Sarwwayasa Wiryjanagara 1117-1135
8. Sri Maharaja Sri Warmmeswara (Jayabhaya) 1135-1159
9. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Sarwweswara 1159-1169 (1171!)
10. Sri Maharaja Rake Hino Sri Aryyeswara 1169-1181
11. Sri Maharaja Sri Kroncaryyadipa Sri Gandra 1181-1182(1185!)
12. Sri Maharaja Kameswara Triwikrama 1182-1194(!)
13. Sri Maharaja Sarwweswara (Srengga) 1194-1205(!)
14. Sang Prabhu Kretajaya (Prabhu Dangdanggendis) 1205(!)-1222
15. Sang Prabhu Jayasabha 1222-1258
16. Sang Prabhu Sastrajaya 1258-1271
17. Sang Prabhu Jayakatwang 1271-1293

Kerajaan Tumapel (vasal Panjalu)
1. Tunggul Ametung 1218-1220
2. Ken Arok 1220-1222
Kerajaan Tumapel di Kutaraja
1. Sri Rajasa Bhattara Sang Amurwabhumi (Ranggah Rajasa atau Bhatara Siwa) 1222-1227 kerajaan dibagi 2:
A. Kerajaan Panjalu di Daha
1. Mahisa Wongateleng (Bhatara Parameswara) 1227- !
2. Nararya Guning Bhaya (Agni Bhaya) ! - !
3. Nararya/Panji Tohjaya ! -1250
Kerajaan Tumapel di Kutaraja & Singhasari(1254)
1. Sang Anusapati (Anusanatha) 1227-1248
2. Sri Jaya Wisnuwarddhana (Mapanji Sminingrat/Ranggawuni) 1248-1268
3. Sri Maharajadhiraja Sri Kertanagara Wikramadharmottunggadewa (Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wiraasta Basudewadhipa Aniwariwiryanindita Parakrama Murdhaja) 1268-1292

Kerajaan Majapahit
1. Sri Kertarajasa Jayawarddhana Anantawikrama Uttunggadewa (Nararya Sanggramawijaya atau Sri Harsawijaya) 1293-1309
2. Sri Jayanagara atau Kalagemet (Sri Sundarapandyadewadhiswaranamarajabhiseka Wikramottunggadewa) 1309-1328
3. Sri Tribhuwanottunggaraja Anantawikramottunggadewi (Tribhuwanattunggadewi Jayawisnuwarddhani atau Tribhuwanawijayattunggadewi) 1328-1351
4. Maharaja Sri Rajasanagara Bhra Hyang Wekas ing Sukha (Hayam Wuruk atau Rajasarajaya) 1351-1389
5a. Wikramawarddhana (Bhra Hyang Wisesa Aji Wikrama atau Raden Gagaksali) Raja Kedaton Kulon 1389-1429
5b. Kusumawarddhani (Raja Kedaton Kulon) 1400-1401
6a. Paduka Parameswara Sri Wijayarajasa (Raja Kedaton Wetan) 1376-1398
6b. Bhre Wirabhumi (Raja Kedaton Wetan) 1398-1406
7. Suhita (Prabhu Stri) 1429-1447
8. Sri Maharaja Wijayaparakramawarddhana Dyah Kertawijaya (Bhre Tumapel atau Prabhu Brawijaya) 1447-1451
9. Sri Rajasawarddhana Sang Sinagara (Bhre Pamotan) 1451-1453
Interregnum 1453-1456
10. Girisawarddhana Dyah Suryawikrama Bhra Hyang Purwawisesa (Bhre Wengker) 1456-1466
11. Sri Singhawikramawarddhana Dyah Suraprabhawa (Bhre Pandan Salas atau Bhre Kertabhumi) 1466-1478

Kerajaan Keling
1. Girindrawarddhana Dyah Wijayakarana Sang Mokta ring Amretawisesalaya (Bhre Mataram) 1478-1482
2. Girindrawarddhana Singhawarddhana Dyah Wijayakusuma Sang Mokta ring Mahalayabhawana (Bhre Pamotan) 1483-1486
3. Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya (Bhatara Wijaya atau Bhre Kertabhumi) 1486-1527

Kerajaan Supiturang di Sengguruh
1. Arya Terung 1527-1544
2. Rangga Pramana (Raden Pramana) 1544-1545

Kerajaan Sriwijaya 500-1088
1. Dapunta Hyang Sri Jayanasa 669-692
2. Sri Maharaja Dewadharmaputra 692-704
3. Sri Maharaja Dharmmapara 704-711
4. Sri Maharaja Lokitawarman 711-718
5. Sri Maharaja Indrawarman 718-730
6. Sri Maharaja Wisnuwarman 730-755
7. Sri Maharaja Dharmmasetu 755-782
8. Sri Maharaja Dharanindra (Sri Wirawairimathana) 782-801
9. Sri Maharaja Samarottungga 801-846
10. Sri Maharaja Balaputradewa 846- ?
11. Sri Maharaja Udayadityawarman ? - ?
12. Sri Maharaja Sudamaniwarmandewa ? -1005
13. Sri Maharaja Marawijayotunggawarman 1005-1018
14. Sri Maharaja Sanggramawijayottunggawarman 1018-1027
15. Sri Maharaja Indradewakulottungga 1027-1064
16. Sri Maharaja Dharmmawira 1064- ?
17. Sri Maharaja Dharmmajaya ? -1088

Daftar Pustaka
1. Sundakala.2005.Ayatrohaedi
2. Sejarah Nasional Indonesia Jilid II.1984
3. Sedjarah Indonesia Djilid IB IC.1961.Dra Satyawati Suleiman
4. Tafsir Sejarah Nagarakretagama.1979.Prof.Dr.Slametmuljana
5. Sriwijaya..Prof.Dr.Slametmuljana
6. Kerajaan Sriwijaya.1983.Nia Kurnia Sholihat Irfan
7. Kuntala Sriwijaya Suwarnabhumi.1981.Prof.Dr.Slametmuljana
8. Masa Akhir Majapahit Girindrawarddhana dan Masalahnya.2009 Hasan Djafar
9. Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara.2008.Prof.Dr.Slametmuljana
10. Kerajaan-kerajaan Islam di Jawa Peralihan dari Majapahit ke Mataram.1974.Dr.H.J. de Graaf & Dr.Th.G.Th. Pigeaud
11. Review Buku Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit karya Prof.Dr. Slametmuljana.1983.Nia Kurnia Sholihat Irfan
12. Cina Muslim di Jawa Abad XV dan XVI Antara Historisitas dan Mitos.1998.H.J. de Graaf dkk
13. 700 Tahun Majapahit (1293-1993) Suatu Bunga Rampai.1998.
14. http://www.artshangkala.wordpress.com/
15. http://www.prabujayadiningrat.wordpress.com/
16. http://irfananshory.blogspot.com/

0 komentar:

Posting Komentar

About this blog

Aku memandang suka dan duka
Berganti-ganti di dalam hati

Apa gerangan masa di muka
Jadi bangsa yang kucinta ini
Adakah tanda megah kembali
(Sanusi Pane, Puspa Mega)

My Blog List

Consectetuer

Popular

Blogroll

Total Tayangan Halaman

About

Dari Mana

widget

Translate

Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

EDIT DESCRIPTION HERE

Followers

Search This Blog

Random Posts